Dostęp wzbroniony

Dostęp do serwisu mają tylko klienci sieci T-Mobile łączący się za pośrednictwem sieci GSM i przebywający na terenie Polski.